Κατά τη διάρκεια της ζωής μας αρκετοί από εμάς καλούμαστε συχνά να αντιμετωπίσουμε γεγονότα ή καταστάσεις, που μπορούν να λειτουργήσουν ψυχοπιεστικά, αποσταθεροποιητικά, να μας δυσκολέψουν τόσο, ώστε να νιώθουμε έντονα μοναξιά, ανημπόρια και συχνά παραίτηση από το να προχωρήσουμε. Τις περισσότερες φορές, η ανακούφιση έρχεται μέσα από το μοίρασμα, όταν αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι και ότι δεν είμαστε «οι μόνοι».

Εμείς πιστεύουμε πολύ στο «μαζί». Στο «μαζί» των σχέσεων, στο «μαζί» με τον εαυτό μας, στο «μαζί» της συνεργασίας. Και το ίδιο πολύ πιστεύουμε στις δυνατότητες της ανθρώπινης επικοινωνίας και στη δύναμη της αλλαγής.

Με τη σκέψη ότι όποιος αναζητάει βοήθεια, είναι αυτός που μπορεί να βοηθηθεί και με εφόδιο την υψηλή επιστημονική κατάρτιση, σας περιμένουμε να διερευνήσουμε μαζί τις δυσκολίες σας και να βρούμε το δρόμο εκείνο που θα οδηγήσει σε μια ζωή με περισσότερες ψυχικές δεξιότητες, καλύτερη εσωτερική κατανόηση και διαπροσωπική επικοινωνία και εντέλει πολύτιμη συνειδητή προσωπική ανάπτυξη.

Σας καλωσορίζουμε στο “INSIEME”, έναν χώρο φτιαγμένο με αγάπη και σεβασμό στον άνθρωπο που αναζητάει υποστήριξη και πιστεύει στην αυτοβελτίωση ως μέσο ψυχικής ευημερίας.