Η Συμβουλευτική είναι μια δομημένη διαδικασία, που λαμβάνει χώρα μεταξύ του Συμβούλου και του Συμβουλευόμενου...

Περισσότερα

Οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις είναι η βάση αλλά και η ένδειξη της ψυχικής υγείας. Δυσκολίες που σχετίζονται με την προσωπική πορεία...

Περισσότερα

Οργανώνουμε ενημερωτικές ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια σε φορείς και δομές, που ενδιαφέρονται να πληροφορήσουν...

Περισσότερα

Οι πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να αντιμετώπισει κάποιος στη ζωή του, είναι εκείνες που προηγούνται και εκείνες...

Περισσότερα

Ο κύκλος ζωής της γυναίκας, περιγράφεται από σημαντικούς σταθμούς, καθοριστικούς για τη σωματική και ψυχική της υγεία...

Περισσότερα

Πολλές φορές οι ακραίες ή χρόνιες (επαναλαμβανόμενες) δύσκολες συνθήκες μπορούν να είναι τραυματικές...

Περισσότερα

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση της προσωπικής τους αποτελεσματικότητας ...

Περισσότερα

Στη συμβουλευτική ζεύγους προσφέρεται ένας ασφαλής χώρος για να εκφραστούν οι δυσκολίες, οι διαφορετικές...

Περισσότερα

Η ατομική συμβουλευτική, έχει τη μορφή ατομικών ωριαίων συναντήσεων και το αίτημα μπορεί να αφορά...

Περισσότερα

Οι ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικών και παιδαγωγών λειτουργούν καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους...

Περισσότερα

Θέλοντας να προσφέρουμε τη δυνατότητα επιλογής για υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε ανθρώπους που...

Περισσότερα